Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo danych Klientów oraz Użytkowników strony www.zielonachatka.com.pl, a także mając na względzie wymogi wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), jak również inne przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, opracowana i przyjęta zostaje Polityka Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Klientów oraz Użytkowników Serwisu w związku z przekazywaniem przez nich danych oraz korzystania z funkcjonalności strony internetowej www.zielonachatka.com.pl.

 1. DEFINICJE
 • Administrator – administrator danych osobowych Użytkowników, tj. Anna Tymińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZIELONA CHATKA ANNA TYMIŃSKA, z siedzibą w Łomży (kod pocztowy: 18-400), przy ul. H. Kołłątaja 2 lok. 15, NIP: 5423001363, REGON: 382885040, adres poczty elektronicznej: biuro@zielonachatka.com.pl;
 • Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora;
 • Polityka Prywatności – niniejszy dokument regulujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu;
 • Serwis – strona internetowa pod adresem www.zielonachatka.com.pl;
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający i przekazujący Administratorowi swoje dane osobowe, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej udostępniony w Serwisie, bądź wypełnienie oraz przesłanie formularza kontaktowego.
 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

 1. przesyłania Newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera;
 2. założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. zawarcia umowy o świadczenie usług albo umowy sprzedaży lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika zamierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego w Serwisie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. niezbędnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnie usług, w przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 8. działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Administratora (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub dobrowolna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora;
 2. biurom rachunkowym;
 3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
 4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom usług Administratora oraz podmiotom współpracującym z Administratorem;
 5. dostawcom oprogramowania służącego do komunikacji;
 6. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Serwisu podanie danych osobowych jest konieczne.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, w szczególności oświadcza, iż:

 1. przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem;
 2. zbiera i przetwarza dane osobowe w celach prawnie dopuszczalnych oraz nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
 4. przechowuje dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia calu przetwarzania.
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawdziwe;
 3. żądania zastąpienia, uzupełnienia lub usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, które go dotyczą;
 4. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 5. ograniczenia przetwarzania;
 6. przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do UODO.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

 1. PLIKI COOKIES

W Serwisie wykorzystywane są pliki Cookies, czyli tzw. „ciasteczka”, które umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu. Pliki Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych i marketingowych. Użytkownik korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej może w każdej chwili usunąć pliki Cookies oraz blokować wykorzystywanie plików Cookies w przyszłości. Należy mieć jednak na względzie, iż wyłączeni lub ograniczenie obsługi plików Cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 1. KONTAKT

Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych lub informacji dotyczących Polityki Prywatności poprzez korespondencję elektroniczną na adres: biuro@zielonachatka.com.pl.

0